20 jul 2018 15:21

Overheidsopdracht voor de informaticaondersteuning voor de projecten van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de informaticaondersteuning voor de projecten op vlak van interne en externe effectiviteit, efficiëntie en administratieve vereenvoudiging.

De overheidsopdracht zal via de open aanbestedingsprocedure met Europese bekendmaking verlopen, en is verdeeld in twee percelen:

  • geïntegreerde coördinatie en onderhoud van de horizontale ICT-projecten van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV), namelijk de volledige omkadering van programma's/projecten waarbij verschillende partners van de publieke en de private sector betrokken zijn en het op verzoek van de DAV analyseren en voorbereiden van de nieuwe projecten of initiatieven
  • het uitvoeren (analyse, ontwikkeling en onderhoud) bij de DAV of zijn partners van ICT-projecten en van concrete projecten inzake de administratieve vereenvoudiging op het vlak van effectiviteit en efficiëntie. Dit tweede perceel heeft als doel over analyse- en ontwikkelingsteams te kunnen beschikken in het kader van interne en externe projecten of subprojecten inzake effectiviteit, efficiëntie en administratieve vereenvoudiging