02 apr 2021 17:41

Overheidsopdracht voor de levering van gasdichte chemische beschermingskledij

Op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden gaat de ministerraad  akkoord met de gunning van de overheidsopdracht voor de levering en het onderhoud van gasdichte chemische beschermingskledij voor diverse overheidsdiensten. 

De FOD Binnenlandse Zaken wordt aldus gemachtigd om de raamovereenkomst te gunnen aan de firma Vanassche Services NV uit Hulste-Harelbeke.