29 okt 2021 21:09

Overheidsopdracht voor de levering van petroleumproducten voor de opslagtanks van de overheidsdiensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht betreffende de levering van gasolie voor verwarming en motorbrandstoffen, te vullen in de opslagtanks van de federale overheidsdiensten.

Concreet betreft de overheidsopdracht een raamovereenkomst van vier jaar die zal worden geplaatst door de aankoopcentrale FOR van de FOD BOSA via een openbare procedure.