10 jan 2020 14:55

Overheidsopdracht voor de levering van uniformartikelen voor de FOD Financiën

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de levering van uniformartikelen voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën.

Het gaat om een overheidsopdracht van vier jaar via de openbare procedure met Europese bekendmaking voor de levering van uniformartikelen voor het personeel van de Belgische douane.