13 mei 2016 17:41

Overheidsopdracht voor de online aankoop van treintickets voor de FOD Financiën

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met het opstarten van een overheidsopdrachtenprocedure voor de online aankoop van "e-ticketing" vervoersbewijzen bij de NMBS voor het personeel van de FOD Financiën. 

De FOD Financiën gebruikt momenteel papieren tickets voor de dienstverplaatsingen per trein van zijn ambtenaren. De FOD wenst zo snel mogelijk het systeem op papier te vervangen door het elektronische systeem dat ter beschikking gesteld wordt door de NMBS om zo de aankoop van online tickets mogelijk te maken. Dit systeem past binnen de wens van het departement om de voorkeur te geven aan elektronische toepassingen en te evolueren naar een papierloze administratie. De tickets worden niet meer verdeeld op papier maar worden opgeladen op de e-ID van de ambtenaar.

De nieuwe formule biedt ook andere voordelen:

  • een eenvoudiger administratief beheer
  • volledige transparantie over de noden en het reële gebruik van de tickets