01 sep 2023 15:12

Overheidsopdracht voor de renovatie van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met Beliris, Karine Lalieux, en van de staatssecretaris belast met de Regie der gebouwen, Mathieu Michel, akkoord met de opstart van een overheidsopdracht voor de renovatie van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Het betreft:

  • de uitvoering van de geïntegreerde studies (architectuur en technieken) van de fases 4c (renovatie van de twee laatste verdiepingen en de daken van het Extension-gebouw), 5 (renovatie van de daken, binnenrenovatie van de laatste verdieping en herinrichting van de inkomhal van het Balat-gebouw) en 6 (renovatie van de laatste verdieping van het Balat-gebouw)
  • de uitvoering van de werken van fase 4c (herinrichting van de inkomhal van het 'Balat-gebouw' en renovatie van het 'Extension-gebouw')

De Design & Build-opdracht betreffende de studies van de fases 4c, 5 en 6 en de werken van de fase 4c zal worden gegund via een mededingingsprocedure met onderhandeling.