17 mei 2024 20:12

Overheidsopdracht voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne akkoord met de plaatsing van een overheidsopdracht voor diensten en leveringen door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).

Deze opdracht wordt gegund volgens de procedure van een raamovereenkomst en betreft de aankoop van hardware- en softwareondersteunings- en onderhoudsdiensten voor de IT-infrastructuur en de aankoop van aanvullende adviesdiensten en benodigdheden.