22 nov 2019 16:21

Overheidsopdracht voor de systematische analyse en kwaliteitscontrole van aardolieproducten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor een raamovereenkomst voor de systematische analyse en kwaliteitscontrole van aardolieproducten.

De FOD Economie moet de overheidsopdracht voor de systematische analyse en kwaliteitscontrole van aardolieproducten voor de periode 2020-2026 weer in mededinging stellen. De huidige raamovereenkomst voor private laboratoria verstrijkt namelijk op 1 maart 2020. Deze overheidsopdracht moet de continuïteit van de kwaliteitscontrole van de op de Belgische markt gebrachte brandstoffen verzekeren. Ze zal verlopen volgens een mededingingsprocedure met onderhandeling via een raamovereenkomst met bekendmaking op Belgisch en Europees niveau.