02 jul 2021 18:04

Overheidsopdracht voor de winteropvang van daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met Armoedebestrijding, Karine Lalieux, akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de opvang en begeleiding van daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de winterperiode.

De POD Maatschappelijke Integratie wenst een opdracht te lanceren voor een maximaal geraamd bedrag van 4.050.000 euro incl. btw voor een looptijd van 3 jaar, met de mogelijkheid de opdracht vroegtijdig op te zeggen op het einde van het eerste of het tweede jaar. De uit te voeren opdracht betreft de organisatie van de opvang en begeleiding van daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De opdracht zal worden gegund via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

De opvangvoorziening moet elk jaar geopend zijn van 1 november tot en met 31 maart. Ze zal worden georganiseerd in het gebouw gelegen in de Trierstraat 82, Brussel, met een maximumcapaciteit van 250 personen. De opvang dient de volgende diensten te verstrekken aan het doelpubliek:

  • psychosociale begeleiding
  • medische en paramedische ondersteuning
  • ontbijt en 's avonds warme maaltijd
  • toegang tot hygiënische faciliteiten
  • opslag van kleding

De organisatie die de opdracht zal uitvoeren, zal ook jaarlijks een zelfevaluatie opstellen.