16 mrt 2007 16:00

Overheidsopdracht voor defensie

Aankoop van 69.000 m³ reactiemotorbrandstof Jet A1

Aankoop van 69.000 m³ reactiemotorbrandstof Jet A1

De ministerraad ging ermee akkoord om een contract, volgens een openbare aanbesteding, te sluiten voor de aankoop van een geschatte hoeveelheid van 69.000 m³ reactiemotorbrandstof Jet A1 (F-35), om de behoeften te dekken van Defensie en derden tijdens het jaar 2007. Dit dossier werd ingediend door minister van Landsverdediging André Flahaut.