07 mei 2021 17:03

Overheidsopdracht voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het opstarten van een meerjarige overheidsopdracht betreffende de verwerving van munitie voor Armored Infantry Vehicule (AIV).

Concreet gaat het om de verwerving van munitie 30 mm Link Target Practice Tracer (TP-T) voor de jaren 2021 tot en met 2026 om de vorming en training van bemanningen op de AIV C30 mm te garanderen.

De overheidsopdracht zal verlopen via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking.