04 dec 2021 09:20

Overheidsopdracht voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor Defensie. 

Concreet gaat het om een vierjarige overeenkomst voor de levering van flares ten behoeve van de operationele inzet van de A400M. De opdracht zal verlopen via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.