20 jul 2022 18:00

Overheidsopdracht voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de leasing van commerciële voertuigen. 

Concreet gaat het om een meerjarige gemengde opdracht met 2 percelen:

  • Hybride functievoertuigen voor hoge autoriteiten
  • Hybride functievoertuigen voor autoriteiten en korpsen, alsook commerciële dienstvoertuigen

De opdracht wordt geplaatst via een openbare procedure.