16 dec 2022 17:53

Overheidsopdracht voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het plaatsen van een overheidsopdracht ten voordele van de Marine.

De opwaardering van de radiocommunicatiesystemen van schepen en helikopters is onontbeerlijk om in het kader van moderne conflicten, zowel op nationaal als internationaal niveau, in een Task Force te kunnen functioneren. In dit kader omvat de opdracht de verwerving van cryptografische toestellen en de nodige ondersteuning voor de radioverbindingen.