01 dec 2023 16:15

Overheidsopdracht voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de aankoop van chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN)-kledij, CBRN-handschoenen en -overshoes, gasmaskers en accessoires.

Deze opdracht zal worden uitgeschreven via een internationale deelname in het kader van het NATO Support and Procurement Agency (NSPA).