02 feb 2024 15:46

Overheidsopdracht voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de opstart van een overheidsopdracht betreffende de aankoop van trekkers en opleggers voor Defensie.

Het dossier betreft de aankoop van commerciële, territoriale en ontplooibare trekkers en opleggers en van beschermde operationele trekkers en opleggers, alsook het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst voor technische assistentie.

De opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking.