25 sep 2020 19:11

Overheidsopdracht voor Defensie: reservevalschermen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Philippe Goffin akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de aankoop van reservevalschermen voor sprongen met automatische opening.

De actuele reservevalschermen bereiken het einde van hun levensduur, waardoor het absoluut noodzakelijk is om ze te vervangen, aangezien de veiligheid van het militair personeel primordiaal is.

De aankoop van 1 220 reservevalschermen zal gebeuren via het NATO Support Procurement Agency (NSPA) wat de standaardisatie met de andere landen bevordert.