29 mrt 2024 16:57

Overheidsopdracht voor diverse diensten inzake informatieveiligheid voor de federale overheid

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem in met het plaatsen van een overheidsopdracht voor diverse diensten inzake informatieveiligheid voor de federale overheid (SECaaS: Security as a Service).

Deze opdracht heeft als doel de federale overheidsdiensten in staat te stellen om:

  • te beschikken over technische beveiligingsdiensten die hen zullen beschermen tegen cybercriminaliteit en cyberterrorisme door  hun datacenters (on-premises of in de cloud), endpoints en softwares te beveiligen
  • te voldoen aan de aanbevelingen van de AVG en de NIS2-richtlijn, met als doel conformiteit te bereiken met deze richtlijn, evenals met de Belgische en Europese wetgeving op basis van de vijf functies van het NIST Cybersecurity Framework (Identificeren, Beschermen, Detecteren, Reageren, Herstellen), zoals opgenomen in de Cyberfundamentals van het CCB

Deze opdracht voor diensten tegen prijslijst wordt geplaatst via de mededingingsprocedure met onderhandeling voor zeven jaar.

De ministerraad gaat ook akkoord met de verlenging van het huidige SECaaS I-contract wegens een technisch monopolie, en dit tot wanneer de nieuwe SECaaS II-oplossing die het voorwerp uitmaakt van deze nieuwe opdracht, volledig operationeel is.