02 jun 2017 18:24

Overheidsopdracht voor een "Cyber Security Early Warning System"

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van eerste minister Charles Michel in verband met een overheidsopdracht voor de implementatie van een "Cyber Security Early Warning System", voor de gunning plaatsvindt.

In het licht van de evolutie van cyberdreigingen en van het toenemende risico van het cyberterrorisme moeten de operatoren van de vitale sectoren zo snel mogelijk kunnen worden gewaarschuwd om zo snel mogelijk te kunnen reageren en zich te kunnen wapenen tegen binnendringingen, gegevensdiefstal, of nog de vernieling van hun systemen, om een ernstige impact op het economische en wetenschappelijke potentieel van het land en op de nationale veiligheid te vermijden.

Het "Early Warning System" zal de informatie van veilige en verschillende bronnen (zowel open als commercieel) controleren, de bestaande dreigingen en de laatste tendensen en verdachte informatie analyseren, deze verwerken en het mogelijk maken om bijkomende informatie toe te voegen. Vervolgens zal het deze informatie op een gebruiksvriendelijke manier en volledig beveiligd doorgeven aan de mogelijk bedreigde vitale sectoren. Zo zullen hun analisten, die belast zijn met het reageren in functie van het belang en de prioriteit van de dreiging, zo snel mogelijk de nodige maatregelen kunnen doorvoeren.

De betrokken vitale sectoren zijn: kritieke infrastructuren, transport, energie, telecommunicatie, financiën, water, internetproviders, gezondheid en regering.