11 dec 2020 15:34

Overheidsopdracht voor een geautomatiseerd systeem van biometrische identificatie voor de politie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht betreffende de inplaatstelling van een nieuwe geautomatiseerd systeem van gerechtelijke biometrische identificatie (ABIS) ten voordele van de geïntegreerde politie.

Het gaat over een meerjarige raamovereenkomst van 10 jaar met gemengde prijsvaststelling van diensten. De federale politie treedt in het kader van dit dossier op als aankoopcentrale en de opdracht zal via een mededingingsprocedure met onderhandeling verlopen.