03 apr 2009 11:53

Overheidsopdracht voor FOD Buitenlandse Zaken

Uitwerking van een Wide Area Networking

Uitwerking van een Wide Area Networking

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de uitwerking van een Wide Area Networking (WAN) en bijhorende diensten voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De globale dienst WAN dient voor een snelle, betrouwbare en beveiligde communicatie tussen verschillende diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland en de centrale diensten in Brussel. De overheidsopdracht wordt gegund voor 5 jaar vanaf 24 november 2009 en is twee maal met een jaar verlengbaar.