13 mrt 2009 10:58

Overheidsopdracht voor FOD Justitie

Aankoop van informaticalicenties en diensten

Aankoop van informaticalicenties en diensten

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck aan de FOD Justitie de toestemming gegeven om een overheidsopdracht te starten via de onderhandelingsprocedure voor de aankoop van diensten en informaticalicenties voor de standaardisering van desktoptechnologie bij de FOD Justitie.

Dankzij die standaardisering zal het informaticapark volledig homogeen zijn, zodat het beheer eenvoudiger wordt en de toepassingen compatibel zijn.

De overheidsopdracht bestaat uit een enterprise agreement voor alle Microsoft licenties en een dienstenopdracht met een resultaatsverplichting voor de leverancier om de gewenste functionaliteit en performatie te leveren.