20 nov 2015 14:16

Overheidsopdracht voor FOD Justitie: aanpassing aan computerprogramma

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Justitie Koen Geens de goedkeurig om aanpassingen aan het project Sidis Suite uit te voeren.

Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) lanceerde het computerprogramma Sidis Suite om de leidinggevenden van de Belgische gevangenissen te ondersteunen bij het beheer van hun inrichtingen. De toepassing Sidis Suite doorloopt een verbeteringsproces en implementeert nieuwe functionaliteiten, gebaseerd op wetswijzigingen en op nieuwe operationele behoeften. Hierdoor drongen aanvullende ontwikkelingen aan de Sidis Suite zich op. Naast de strafinrichtingen hebben verschillende overheidsinstanties zoals de Dienst Vreemdelingenzaken, de politie, het openbaar ministerie, de Nederlandstalige en Franstalige centra voor elektronisch toezicht en de justitiehuizen toegang tot de Sidis Suite.