23 dec 2015 16:48

Overheidsopdracht voor FOD Justitie: uitbreiding van de applicatie Sidis Suite

De ministerraad verleent op voorstel van minister van Justitie Koen Geens zijn goedkeuring voor een bestelling om de Sidis Suite applicatie uit te breiden en te verfijnen. 

Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) lanceerde het computerprogramma Sidis Suite om de leidinggevenden van de Belgische gevangenissen te ondersteunen bij het beheer van hun inrichtingen. Naast de strafinrichtingen hebben verschillende overheidsinstanties zoals de Dienst Vreemdelingenzaken, de politie, het openbaar ministerie, de Nederlandstalige en Franstalige centra voor elektronisch toezicht en de justitiehuizen toegang tot de Sidis Suite. De applicatie moet op korte termijn uitgebreid en verfijnd worden om voor een efficiënte digitale gegevensuitwisseling te zorgen met de veiligheids- en inlichtingendiensten in de strijd tegen radicalisering en terrorisme.