16 mei 2008 11:15

Overheidsopdracht voor FOD's

Huur en aankoop van multifunctionele digitale kopieerapparaten voor de federale overheidsdiensten

Huur en aankoop van multifunctionele digitale kopieerapparaten voor de federale overheidsdiensten

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de huur en de aankoop van multifunctionele digitale kopieerapparaten zwart/wit en kleur voor de federale overheidsdiensten. De overeenkomst telt tien percelen, duurt één jaar en kan eenmaal met een jaar worden verlengd.