05 feb 2021 16:22

Overheidsopdracht voor het beheer van een strategische voorraad farmaceutische producten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de opslag, herverpakking en levering van farmaceutische producten gekoppeld aan een strategische voorraad voor de jaren 2021-2025.

De overheidsopdracht betreft het beheer van een strategische voorraad vaccins, (gerelateerde) geneesmiddelen, gerelateerde medische hulpmiddelen en droogijs (dry ice) in het kader van de corona-epidemie voor de jaren 2021-2025 en dit ten laste van de vastleggings- en vereffeningskredieten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De opdracht zal verlopen via een openbare procedure.