01 okt 2021 15:40

Overheidsopdracht voor het beheer van professionele reizen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor het beheer van professionele reizen ten behoeve van meerdere overheidsdiensten.

Het gaat om een raamovereenkomst die zal worden afgesloten met één enkel reisagentschap. De opdracht zal verlopen via openbare procedure met bekendmaking op Belgisch en Europees niveau en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie zal optreden als aankoopcentrale.