27 nov 2015 17:08

Overheidsopdracht voor het centrale informaticasysteem van het Rijksregister van de natuurlijke personen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de opstart van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de contractverlengingen van de centrale informaticasystemen van het Rijksregister.

Deze overheidsopdracht verlengt de contracten voor vier jaar, van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Het contract betreft de levering, de installatie en het onderhoud van de centrale informaticasystemen, net als de levering van randapparatuur voor de opslag van de gegevens van het Rijksregister.