15 dec 2023 18:34

Overheidsopdracht voor het FAVV

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

De overheidsopdracht betreft, in het kader van het beheer van besmettelijke ziekten, een meerjarige overeenkomst voor het ruimen van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels. Het gaat enerzijds om het stand-by houden van uitrusting en personeel en anderzijds om het effectief ruimen van pluimveehouderijen.

De opdracht wordt geplaatst via een openbare procedure.