02 feb 2024 15:46

Overheidsopdracht voor het FAVV

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval akkoord met de opstart van een overheidsopdracht voor de levering van specifieke reagentia voor de laboratoria van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

De overheidsopdracht betreft de aankoop van specifieke reagentia, gelinkt aan een welbepaalde analysemethode of -toestel voor de FAVV-laboratoria in het kader van zijn controleopdracht. De opdracht loopt vier jaar en wordt gegund via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.