15 dec 2023 18:34

Overheidsopdracht voor het Nationaal Crisiscentrum

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Het gaat om de de aankoop van COBRA-softwarelicenties om de continuïteit van het veiligheidsportaal 'Incident & Crisis Management System' van het Nationaal Crisiscentrum te garanderen.