17 mei 2024 20:12

Overheidsopdracht voor het Nationaal Crisiscentrum

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met het plaatsen van een overheidsopdracht betreffende een informatiecampagne voor het Nationaal Crisiscentrum.

Na een eerdere nationale informatiecampagne in 2016-2020, wenst het Nationaal Crisiscentrum opnieuw een grootschalige campagne te lanceren in de periode 2024-2028, waarin alle aspecten van weerbaarheid en zelfredzaamheid met betrekking tot risico’s en noodsituaties aan bod komen.

In dit kader wordt een raamcontract van diensten voor een periode van vier jaar uitgeschreven voor de ontwikkeling van een meerjarige informatiecampagne en het voeren academisch onderzoek om de zelfredzaamheid in België te verhogen.

De opdracht wordt geplaatst via een openbare procedure.