17 jul 2009 11:53

Overheidsopdracht voor Justitie

Standaardisering van de desktop- en laptoptechnologie bij de FOD Justitie

Standaardisering van de desktop- en laptoptechnologie bij de FOD Justitie

Op voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck ging de ministerraad akkoord met de aankoop van 17.500 licenties 'Office Professional Plus' bij Microsoft, in het kader van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de standaardisering van de desktop- en laptoptechnologie bij de FOD Justitie.