16 feb 2007 16:00

Overheidsopdracht voor Landsverdediging

Onderhoud van thermische camera's Sophie

Onderhoud van thermische camera's Sophie

De ministerraad gaf toestemming aan minister van Landsverdediging André Flahaut om een open meerjarige overeenkomst van onbepaalde duur te sluiten voor het onderhoud van de thermische camera's Sophie. De overeenkomst is gesloten met de firma Thales optronique die de camera's heeft geleverd. De draagbare thermische camera's dienen voor observatie en detectie overdag en 's nachts. Ze worden gebruikt in België en in bestaande en potentiële operatiegebieden.