27 apr 2007 17:00

Overheidsopdracht voor Landsverdediging

Levering van 1.800 lichtgevende 120 mm munitie voor mortieren

Levering van 1.800 lichtgevende 120 mm munitie voor mortieren

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut om een overheidsopdracht te gunnen aan TDA armements SAS voor de levering van 1.800 lichtgevende 120 mm munitie voor mortieren. Die firma is de enige leverancier van die munitie en de producent van de 120 mm mortieren die Landsverdediging in 1998 aankocht.