07 dec 2007 10:36

Overheidsopdracht voor landsverdediging

Overheidsopdracht voor de reservatie van dienstreizen van militairen en burgerpersoneel van Landsverdediging naar het buitenland

Overheidsopdracht voor de reservatie van dienstreizen van militairen en burgerpersoneel van Landsverdediging naar het buitenland

Minister van Landsverdediging André Flahaut stelde voor om een overheidsopdracht uit te schrijven voor een dienstenovereenkomst voor de reservatie van transport en overnachtingen tijdens de buitenlandse dienstreizen, de oefeningen en de manoeuvres van het militair en burgerpersoneel van Landsverdediging. De ministerraad ging akkoord met het voorstel.

Militairen en burgers van landsverdediging ondernemen elk jaar heel wat dienstreizen in het kader van hun opdracht. Landsverdediging heeft echter geen vergunning om als reisagentschap op te treden en moet dus dergelijke activiteiten uitbesteden.

Het bestaande contract met de firma BCD travel loopt af op 31 december 2007. Om de activiteiten verder te kunnen organiseren is er dus een nieuw contract voor 2008-2011 nodig voor:

  • de aflevering van vervoersbewijzen
  • een geïnformatiseerd reserveringssysteem
  • de huur van wagens
  • de reservatie van hotelkamers voor overnachting met ontbijt.