19 jul 2007 17:00

Overheidsopdracht voor Landsverdediging

Toekenning van een overheidsopdracht voor de inrichting van een nieuw brandwondencentrum in het militair hospitaal van Neder-over-Heembeek

Toekenning van een overheidsopdracht voor de inrichting van een nieuw brandwondencentrum in het militair hospitaal van Neder-over-Heembeek

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut om een overheidsopdracht toe te kennen voor de inrichting van een nieuw brandwondencentrum met vaste medische uitrusting op de vijfde verdieping in het militair hospitaal van Neder-over-Heembeek. De opdracht is toegekend aan de firma Wycor nv die de voordeligste offerte indiende.