18 mei 2018 16:38

Overheidsopdracht voor levering van gas, elektriciteit en aanverwante diensten aan federale overheidsgebouwen

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akte van de reporting van de lopende contracten voor levering van gas, elektriciteit en aanverwante diensten aan de gebouwen en installaties van de federale overheidsdiensten en andere federale instellingen over de periode van januari 2017 tot februari 2018 en het voorstel voor het jaar 2019.

De ministerraad geeft de minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen toelating om nieuwe overeenkomsten voor levering van elektriciteit en aardgas af te sluiten met het Vlaams EnergieBedrijf voor het jaar 2019 voor alle klanten van Regie der Gebouwen en voor federale overheidsinstellingen die hiervoor een aanvraag indienen voor een periode van één jaar, verlengbaar met één jaar. Deze verlenging zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de ministerraad.

Er zal daarnaast een werkgroep opgericht worden om de samenwerking met het Vlaams EnergieBedrijf te bestuderen en de optimaliseringspistes uit te voeren en aldus de vergoeding te beperken voor de dekking van de kosten.