18 mei 2018 16:39

Overheidsopdracht voor nieuwe werkpakketten in het kader van het eGovernment Identity Access Management

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo akkoord met de gunning van de overheidsopdracht 'eGovernment Identity Access Management' voor nieuwe werkpakketten, die nodig zijn om de strategie en componenten van het IAA-domein (identificatie, authenticatie en autorisatie) te ontwikkelen.

De opdrachtnemer vervult de rol van 'development partner', waaronder het beheer van alle functionele en technische onderdelen van het platform alsook de wijzigingen binnen de architectuur. Hij wordt gezien als de vertrouwenspartner van het IAA-domein en moet bijdragen aan de ontwikkeling van de langetermijnvisie en -strategie van het domein. Deze overeenkomst voorziet ook in het bestellen van software en/of hardware nodig voor de goede werking van de dienstverlening, inclusief de noodzakelijke onderhoudscontracten.

Het betreft een overeenkomst afgesloten voor een periode van een jaar, met de mogelijkheid tot maximaal drie verlengingen van een jaar. De overeenkomst werd stilzwijgend verlengd in 2016 en 2017, en zal een laatste keer verlengd worden in oktober 2018. In het tweede kwartaal van 2018 zal een nieuwe plaatsingsprocedure aangevat worden, met als doel een nieuwe overeenkomst te sluiten.