27 nov 2015 17:08

Overheidsopdracht voor versturen van postzendingen bij de geïntegreerde politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon het opstarten van een overheidsopdracht goed over het versturen van postzendingen in het kader van universele postdiensten, onderworpen aan een licentieverlening wanneer deze wettelijk vereist is, ten voordele van de geïntegreerde politie. 

In 2008 besliste de Europese Unie om de postmarkt vanaf 1 januari 2011 vrij te maken. Door de liberalisering van deze markt is de federale politie genoodzaakt om de concurrentie maximaal te garanderen voor haar postdiensten. In 2013 werd daarom een eerste raamovereenkomst gelanceerd, die echter niet werd toegekend. Een tweede raamovereenkomst werd nu gelanceerd en wordt, onder de vorm van een open aanbesteding, voor vier jaar afgesloten.