17 dec 2009 14:41

Overheidsopdrachten

Uitvoering van maatregelen voor informatie en motivering in de gewijzigde wet op de overheidsopdrachten

Uitvoering van maatregelen voor informatie en motivering in de gewijzigde wet op de overheidsopdrachten

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de maatregelen voor meer informatie en motivering in de gewijzigde wet op de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten uitvoert (*). 

Voor overheidsopdrachten die bepaalde drempels niet bereiken worden via een koninklijk besluit minder strenge regels op het vlak van informatie en motivatie voorgeschreven.

Daarnaast worden de modellen van aankondiging van de gegunde opdracht gewijzigd en wordt een nieuw model van aankondiging in geval van vrijwillige transparantie ingevoerd.
 
De wijze van bevestiging van de aanvragen via fax, elektronische verzending of telefoon wordt voor alle overheidsopdrachten, of ze nu wel of niet zijn onderworpen aan de Europese bekendmaking, gelijkgeschakeld. 

(*) wijziging van bepaalde kb's tot uitvoering van de wet van 24 december 1993.