21 nov 2008 12:21

Overheidsopdrachten

Overheidsopdracht voor de FOD Binnenlandse Zaken

Overheidsopdracht voor de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om een overheidsopdracht te gunnen voor de levering van informaticadiensten aan de FOD Binnenlandse Zaken volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Het gaat om de uitbreiding van het geïntegreerd informaticasysteem dat de databanken en de contacten van het Coördinatie- en crisiscentrum van de regering beheert. De bestaande databanken werden aangemaakt door Belgacom/DAD/NSI.