24 sep 2010 11:39

Overheidsopdrachten

Gunning van de opdrachten en concessies voor openbare werken die behoren tot de klassieke sectoren

Gunning van de opdrachten en concessies voor openbare werken die behoren tot de klassieke sectoren

Op voorstel van Eerste minister Yves Leterme heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de gunning van de overheidsopdrachten.

Dit ontwerp is het eerste in een reeks van drie koninklijke besluiten die ten laatste tegen de helft van 2011 de inwerkingtreding moeten toelaten van de nieuwe wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het vandaag goedgekeurde ontwerp geeft uitvoering aan titel II van de wet van 15 juni 2006. Het heeft dus meer bepaald betrekking op de opdrachten en de concessies voor openbare werken die toebehoren aan de klassieke sectoren. Het betreft de procedureregels die nageleefd moeten worden in het kader van de gunning van deze opdrachten en concessies en het zal, op termijn, het koninklijk besluit van 8 januari 1996 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten vervangen en in een geheel nieuwe vorm gieten.

Dit ontwerp heeft een positief advies verkregen van de Commissie overheidsopdrachten en wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.