19 mei 2010 13:10

Overheidsopdrachten

Omzendbrief over de overheidsopdrachten en belangenvermenging - verklaring op erewoord

Omzendbrief over de overheidsopdrachten en belangenvermenging - verklaring op erewoord

De ministerraad heeft een ontwerp van omzendbrief goedgekeurd over de overheidsopdrachten en belangenvermelding. De omzendbrief bevat eveneens de modellen voor de verklaring op erewoord die de personeelsleden van de federale overheidsdiensten moeten ondertekenen wanneer ze taken uitvoeren in het kader van de toekenning en het toezicht van overheidsopdrachten. 

Het gaat om twee modellen. Het eerste is een schriftelijke verklaring die de personeelsleden van de federale en programmatorische openbare diensten, de instellingen voor sociale zekerheid en de federale instellingen van openbaar nut (*) ondertekenen en waarmee ze bevestigen dat ze kennis hebben genomen van de wet op de overheidsopdrachten (**) die de belangenvermenging verbiedt. De verklaring maakt deel uit van het personeelsdossier. Het tweede dient te worden ondertekend indien het personeelslid zich in een toestand van belangenvermenging bevindt of kan bevinden bij een bepaalde overheidsopdracht. Hij of zij dient dan onmiddellijk zijn overste te verwittigen. De verklaring maakt deel uit van het personeelsdossier, maar wordt ook aan het dossier van de overheidsopdracht toegevoegd.

Het Bureau voor ambtelijke ethiek en deontologie geeft op vraag advies over de toestand van belangenvermenging.

Het voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet past de internationale verplichtingen en aanbevelingen over belangenvermining in de regelgeving toe. Het sluit aan op het preventieve integriteitsbeleid van de federale overheid waarvoor al een deontologisch en een sterk juridisch kader werden gecreëerd.  

(*) niet van toepassing op het operationeel, administratief en logisitiek  personeel van de federale politie.
(**) artikel 10 van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten.