05 jun 2009 13:29

Overheidsopdrachten

Regeling van belangenconflicten op ministerieel niveau in het kader van overheidsopdrachten

Regeling van belangenconflicten op ministerieel niveau in het kader van overheidsopdrachten

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat belangenconflicten bij overheidsopdrachten op ministerieel niveau regelt.

Het ontwerp van koninklijk besluit is een voorstel van eerste minister Herman Van Rompuy en van staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet. Het voegt een hoofdstuk toe aan het koninklijk besluit van 14 oktober 1996 (*)  dat in een eenvoudig, neutraal en transparant mechanisme voorziet dat de bevoegdheid van een regeringslid automatisch vervangt in geval van een belangenconflict bij een overheidsopdracht. Bij een belangenconflict wordt de minister vervangen door diegene die hem in de orde van voorrang van de regeringsleden opvolgt of bij ontstentenis door de eerste minister. De staatssecretarissen worden vervangen door de ministers aan wie ze zijn toegevoegd. 

(*) betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies voor openbare werken op federaal niveau.