13 mei 2011 13:29

Overheidsopdrachten

Gunning van de opdrachten en concessies voor openbare werken die behoren tot de klassieke sectoren - tweede lezing

Gunning van de opdrachten en concessies voor openbare werken die behoren tot de klassieke sectoren - tweede lezing

Op voorstel van eerste minister Yves Leterme heeft de ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de gunning van de overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State. 

Dit ontwerp is het eerste in een reeks van drie koninklijke besluiten die ten laatste begin 2012 de inwerkingtreding moeten toelaten van de wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het vandaag goedgekeurde ontwerp geeft uitvoering aan titel II van de wet van 15 juni 2006. Het heeft dus meer bepaald betrekking op de opdrachten en de concessies voor openbare werken die toebehoren aan de klassieke sectoren. Het betreft de procedureregels die nageleefd moeten worden in het kader van de gunning van deze opdrachten en concessies en het zal, op termijn, het koninklijk besluit van 8 januari 1996 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten vervangen en in een geheel nieuwe vorm gieten.