11 jul 2008 11:25

Overheidsopdrachten

Aanpassing van de bepalingen over de wachttermijn

Aanpassing van de bepalingen over de wachttermijn

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van bepaalde koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 

Het ontwerp bengt  de bepalingen over de informatie en de motivering in de uitvoeringsbesluiten van de wet van 24 december 1993 in overeenstemming met de  wet houdende diverse bepalingen die de wachttermijn heeft gewijzigd. De bepalingen van de wachttermijn voor opdrachten die de drempel van de Europese bekendmaking in het klassieke stelsel bereiken en die werden uitgebreid tot de opdrachten die dezelfde drempel bereiken in het stelsel van de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten, werden aangepast en verder uitgewerkt. 

Het ontwerp brengt ook enkele verbeteringen aan die nodig zijn door het Gemeenschapsrecht en als gevolg van de wijziging van de wetgeving betreffende de registratie van werknemers, die op 1 januari 2008 in werking trad.