20 mrt 2008 11:40

Overheidsopdrachten Binnenlandse Zaken

Twee overheidsopdrachten voor FOD Binnenlandse Zaken

Twee overheidsopdrachten voor FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad keurde twee dossiers goed die minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voorstelde met overheidsopdrachten voor FOD Binnenlandse Zaken.

De ministerraad gaf zijn toestemming om de eerste overheidsopdracht uit te schrijven voor een overeenkomst om het bestel-, opslag- en distributiesysteem van de basisuitrusting van de federale en lokale politie uit te besteden en de ondersteunende hardware en software te leveren. De opdracht is nodig om de goede werking van het dagelijks beheer van de federale en lokale politie verder te zetten.

De ministerraad besliste ook om het bestaande contract met de firma Aubay, dat informatica en telecommunicatie specialisten ter beschikking van de Federale politie stelt, met een jaar te verlengen. Nadat de oude overeenkomst eind 206 ten einde liep, had FOD Binnenlandse Zaken een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven. Maar omdat die wegens lopende rechtszaken nog niet gegund is, wordt het bestaande contract verlengd zodat de politie de continuïteit van zijn diensten kan waarborgen.