22 apr 2022 15:33

Overheidsopdrachten Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het opstarten van drie overheidsopdrachten voor Defensie.

Het gaat over de volgende opdrachten:

  • een overheidsopdracht voor een meerjarige overeenkomst (2022-2026) tegen prijslijst voor de realisatie en uitvoering van cross-mediale publiciteitscampagnes via een full service reclameagentschap
  • een overheidsopdracht voor een meerjarige overeenkomst (2022-2026) tegen prijslijst voor de realisatie en uitvoering van online publiciteit via een gespecialiseerd reclameagentschap
  • een overheidsopdracht voor de nieuwbouw van een logementsblok voor domestiek en functioneel gebruik die tegemoet komt aan een bestaande behoefte aan logementscapaciteit voor het personeel van Defensie in Kwartier Den Troon te Grobbendonk