23 dec 2008 11:00

Overheidsopdrachten FOD Justitie

Aanschaf van informatica-apparatuur en opleidingsdagen voor de moderniseringsprojecten van de FOD Justitie

Aanschaf van informatica-apparatuur en opleidingsdagen voor de moderniseringsprojecten van de FOD Justitie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen om twee overheidsopdrachten uit te schrijven.

  1. De uitbreiding van de overheidsopdracht toegekend aan de firma Bull eind 2005 via een onderhandse procedure voor de aanschaf van informatica-apparatuur voor toepassingen in het hoofdbestuur, de gevangenissen, de Justitiehuizen en de rechterlijke orde.
  2. De bestelling van 1.000 opleidingsdagen voor de vredegerechten bij de firma Axylis in het kader van de modernisering van de toepassing Mammoet bij de rechterlijke orde. De ministerraad gaat ook principieel akkoord met de bestelling in 2009 van 722 dagen opleiding voor de politieparketten en de politierechtbanken bij de firma Axylis.